SIFO 1990: EG-opinionen

SND-ID: snd0443-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001064

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Beskrivning

Denna studie gjordes av Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen. Frågor ställdes om huruvida intresse fanns för att följa vad som händer inom respektive EG och öst Europa, om åsikten om utvecklingen av levnadsstandarden, social välfärd och antalet jobb inom Sverige om Sverige gick med i EG; inställningen till den fria marknaden inom EG och hur ett svenskt medlemskap i EG skulle påverkas vad gäller miljöskydd, arbetsmiljön och rikets säkerhet. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening och inkomst.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-02-01 – Pågående

Variabler

22

Antal individer/objekt

1639

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-02-01
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer
Publicerad: 1995-07-10
Senast uppdaterad: 2019-02-06