Databasorienterade studier i svensk barnspråksutveckling

SND-ID: snd0435-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003017

Citering

Skapare/primärforskare

Sven Strömqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för lingvistik

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för lingvistik rorId

Beskrivning

De 50 datoriserade transkriptionsfiler i denna första version av den svenska korpus relaterar till projektet "Databasorienterade studier av svensk barnspråkutveckling", där språkutvecklingen av fyra enspråkiga svenska barn analyseras. De fyra barn som studeras växer upp i medelklassfamiljer på västkusten i Sverige. Familjerna talar svenska med en blygsam touch av den regionala dialekten. Det inspelade materialet avser en mängd aktiviteter: vardagliga aktiviteter i hemmet (till exempel måltider, läggdagsrutiner, matlagning, tvätt, etc.), Fri lek, berättande, liksom vuxen-barn interaktion, barn-barn interaktion och monolog.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för lingvistik

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Barn (CESSDA Topic Classification)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Strömqvist, S., Richtoff, U., & Andersson, A-B. (1993) Strömqvist's and Richtoff's Corpora : a guide to longitudinal data from four Swedish children. Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics no. 66. Göteborg: Department of Linguistics.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-12-15
Senast uppdaterad: 2018-11-21