Korean national opinion poll 1991

SND-ID: snd0393-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001072

Citering

Skapare/primärforskare

Jung-Ang Daily News

Forskningshuvudman

Jung-Ang Daily News

Beskrivning

Undersökningen genomfördes av den koreanska dagstidningen Jung-Ang Daily News och syftade till att kartlägga den koreanska opinionen beträffande bland annat ett koreanskt enande, den politiska situationen i landet, samt inställning till olika politiska, sociala och ekonomiska institutioner. Andra frågor gällde respondentens levnadsstandard; äktenskap och kostnader i samband med vigselcermonin; viktiga egenskaper vid val av make/maka; inställning till olika länder; investeringar nu och i framtiden; samt aktiviteter under de senaste åren. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, ålder, civilstånd, antal barn, bostad, religion, förmögenhet, inkomst, sysselsättning, utbildning och region.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Sydkoreaner i åldern 20 år och äldre med undantag av invånare i den demilitariserade zonen och på de små öarna.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Based on the multi-stage systematic clustering probability method, the sample was drawn from 'Do' (or 'Tukbyolshi'/'Jikhalshi'), 'Shi'/'Kun', 'Ku', 'Eop'/'Myon', 'Dong', and 'Ri', pre-decided for the nine provinces, six 'Tukbyolshi' and 'Jikhalshi', and so on, and then for the practical convenience of the interview the number of 5-7 respondents were drawn from the administrative divisions of 'Eop', 'Myon', or 'Dong'. On the basis of the number of inhabitants, sampling was drawn from 'Dong' in city area and 'Eop' and 'Myon' in the non-city area. Followingly, 'Tong' and 'Ri' were systematically drawn from the city area and non-city area, respectively. The house of administrative head of 'Tong' and 'Ri' was the starting point. To the right of the starting point the first sample was interviewed, and the next and so on. At interview, all adults of the family were asked to register to the interviewer and then on the basis of sampling principle and in consideration of gender and age a interview person was decided.

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-08-13 – 1991-08-20

Variabler

155

Antal individer/objekt

1793

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-08-13 – 1991-08-20
  • Datainsamlare: Jung-Ang Daily News
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Inkomster, egendom och investeringar/sparande (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1992-11-10
Senast uppdaterad: 2019-02-06