SIFO 1986: Miljön och sysselsättningen - de två viktigaste frågorna

SND-ID: snd0352-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002457

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Beskrivning

This survey was carried out by the Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) at the request of the Federation of Swedish Industries. The respondent was asked about the three most important political issues and about the two most important causes of environmental pollution in Sweden. Opinion on increasing, decreasing or unchanged industrial emissions during the past three years. Confidence in the way Swedish industry handles environmental issues and whom the respondent trust most in environmental issues. Other questions dealt with use of electricity: possibilities of economic growth without increasing the use of electricity, future supply of electricity, and what to concentrate on for increasing the supply of electricity. Background variables include information on gender, age, Swedish citizenship, occupation, private or public sector, right to vote in general elections, voting habit, political party preference and party voted for in 1985.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-11-17 – Pågående

Variabler

35

Antal individer/objekt

1006

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-11-17
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 1993-06-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06