SIFO 1986: Volvo och miljön

SND-ID: snd0350-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002456

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Volvo

Beskrivning

Svenska institutet för opinionsundersökningar gjorde denna undersökning på begäran av Volvo. Frågor ställdes om största problemen inom kommunen; vilken social struktur som föredrogs, farhågor om mat, kärnkraft, cancer, AIDS, våld, krig och miljöförstöring, om en sund miljö är viktigare en ekonomisk tillväxt, hög lön och säkra jobb. Respondenterna ställdes också frågan om inställning till att ha en Volvo fabrik i sin närhet, effekter på miljön av fabriken och om man kan lita på att bilindustrin ska stanna kvar. Andra frågor handlade om arbetsmiljö och hälsorisker inom Volvo i jämförelse med andra industrier, de största miljöproblemen på Volvo och om det finns tillräckligt med kunskap att lösa dem. Vidare fanns det frågor om förtroendet för olika gruppers information om miljöfrågor. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder och yrke.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsdimension

Variabler

96

Antal individer/objekt

2427

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1993-06-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06