SIFO 1990: Miljöbarometer

SND-ID: snd0347-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001206

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Fläkt AB

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning

Denna undersökning utfördes av Svenska Institutet för opinionsundersökningar på begäran av Fläkt AB. Respondenterna fick frågor om hur intresserade de var av miljöfrågor, konversationer med andra personer om vad man kan göra för miljön, köp av miljövänliga produkter och återvinning av aluminiumburkar. Vidare frågades om deras oro om olika slags miljöförstöring, förtroende för olika grupper vad gäller miljöfrågor. Attityder gentemot miljöförändringar de kommande 5 åren och miljöförändringar en kommande generation. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, röstningsvana, preferens av politiskt parti samt det parti man röstat för 1988.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-11-21 – Pågående

Variabler

38

Antal individer/objekt

1674

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-11-21
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 1993-05-26
Senast uppdaterad: 2019-02-06