SIFO 1989: Hastighetsgränser och bilavgifter

SND-ID: snd0346-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001070

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Bilriksdagen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning

Denna undersökning omfattar frågor om hastighetsbegränsningar på olika typer av vägar, orsaker till varför det är bra/dåligt att sänka hastighetsbegränsningen, åsikter om hur myndigheter ser till att hastighetsbegränsningarna åtföljs och de åtgärder som görs för att få fler bilförare att följa hastighetsbegränsningen. Åsikter om begränsning av bilism i centrala delar av storstäder och införandet av olika typer av avgifter i städers centrala delar. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentliga sektor, fackföreningsmedlemskap, politiska preferenser och vilket parti som de röstat för 1988.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-04-13 – Pågående

Variabler

70

Antal individer/objekt

1860

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-04-13
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 1993-06-04
Senast uppdaterad: 2019-02-06