SIFO 1989: Biltrafiken i storstäder

SND-ID: snd0344-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002454

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Sveriges Television AB, Rapport/TV2

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Rapport/TV2. Frågorna som ingick i SIFO-buss 89085 behandlar respondenternas inställning till bilismen i storstäder respektive sin egen hemkommun - bör biltrafiken förbjudas, tillåtas men begränsas, vara som den är eller ska en ökning tillåtas. Vidare tillfrågades man om det vore bra att införa avgifter för att köra bil i stora städers centrala delar och om man tror att politikerna i så fall kommer att satsa mera på kollektivtrafiken. Avslutningsvis fick man ange om man tycker att man måste acceptera en sämre miljö till följd av bilismen om man bor i en stads centrala delar.
Bakgrundsvariablerna inkluderar frågor om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, sysselsättning, privat eller offentlig arbetsgivare, facklig anslutning samt partipreferens.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-06-26 – Pågående

Variabler

23

Antal individer/objekt

1911

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 1993-06-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06