SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen

SND-ID: snd0340-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002452

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Veckans Affärer

Beskrivning

Studien har genomförts av SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar) på uppdrag av tidningen Veckans Affärer 1988. Materialet består av information om vilket politiskt parti respondenterna ansåg hade de bästa idéerna för att lösa miljöproblemen och vikten av miljöfrågor vid val av parti att rösta på till riksdagsvalet. Innehåller även frågor om Miljöpartiets förmåga att förverkliga sitt partiprogram vid en eventuell plats i riksdagen, om respondenten tänkt rösta på Miljöpartiet i valet 1988 samt flertalet bakgrundsvariabler som exempelvis kön, ålder, partisympati, yrke och vana av att rösta.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-08-02 – Pågående

Variabler

22

Antal individer/objekt

1472

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-08-02
  • Datainsamlare: SIFO Research International
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 1993-06-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06