SIFO 1988: Svenskarna och EG

SND-ID: snd0339-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001050

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Tvärkontakt

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av näringslivskonferensen Tvärkontakt under perioden 24-30 maj 1988. Frågorna ingick i SIFO-buss 88084 och utfördes i form av telefonintervju.
Respondenterna fick ange hur man trodde att samarbetet mellan Sovjetunionen och Västeuropa, respektive USA och Västeuropa, skulle komma att utvecklas under den närmaste femårsperioden; det egna intresset för vad som händer inom EG och vad ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för levnadsstandarden, skyddet av miljön och säkerheten för Sverige som nation; åsikter om det är bra eller dåligt för Sverige att svenska företag köper företag i andra länder respektive att utländska företag köper företag i Sverige. Respondenterna fick även ange om man trodde levnadsstandarden i Sverige ökat snabbare eller långsammare under de senaste 15 åren än i andra industriländer i västvärlden, USA, Japan, Tyskland, England, Finland respektive Danmark. Därutöver fick man ange om man trodde Sverige var bättre eller sämre än länderna inom EG när det gällde utbildningen, sjukvården eller pensionerna för de äldre och om man tro

... Visa mer..
SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av näringslivskonferensen Tvärkontakt under perioden 24-30 maj 1988. Frågorna ingick i SIFO-buss 88084 och utfördes i form av telefonintervju.
Respondenterna fick ange hur man trodde att samarbetet mellan Sovjetunionen och Västeuropa, respektive USA och Västeuropa, skulle komma att utvecklas under den närmaste femårsperioden; det egna intresset för vad som händer inom EG och vad ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för levnadsstandarden, skyddet av miljön och säkerheten för Sverige som nation; åsikter om det är bra eller dåligt för Sverige att svenska företag köper företag i andra länder respektive att utländska företag köper företag i Sverige. Respondenterna fick även ange om man trodde levnadsstandarden i Sverige ökat snabbare eller långsammare under de senaste 15 åren än i andra industriländer i västvärlden, USA, Japan, Tyskland, England, Finland respektive Danmark. Därutöver fick man ange om man trodde Sverige var bättre eller sämre än länderna inom EG när det gällde utbildningen, sjukvården eller pensionerna för de äldre och om man trodde Sverige har mycket eller lite att lära av länderna i EG resp. lära ut till länderna i EG. Andra frågor gällde inställningen till den fria arbetsmarknaden inom EG, om man någon gång i första hand kände sig som europé och inte som svensk, och vid vilken tidpunkt man trodde Sverige skulle gå med i EG. Bakgrundsvariabler inkluderar uppgifter om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, sysselsättning, arbete inom privat eller offentlig sektor, fackföreningstillhörighet, om man brukar rösta i riksdagsvalet, bästa parti och vilket parti man röstade på i riksdagsvalet 1985. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-05-24 – Pågående

Variabler

42

Antal individer/objekt

1393

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-05-24
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 1993-06-06
Senast uppdaterad: 2019-02-06