SIFO 1987: Industrins chefer om miljön

SND-ID: snd0337-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002451

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Beskrivning

Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av Industriförbundet. Frågor ställdes om miljöåtaganden och aktuella miljöfrågor inom företaget, personligt ansvar för miljöfrågor och vikten av miljöaspekter när man utvecklar ny technologi och nya produkter. Cheferna måste också ange de största miljöproblemen som finns i företaget i både nutid och inom de närmsta två åren, om företaget hade några utsläppsrättigheter samt vilka planer det finns för att minska utsläppen. Vidare ställdes de svarande frågan om de hade förtroende för institutioner inom miljöområdet, miljöaktivister och journalister. Det fanns också ett antal frågor som handlade om uppfattningen om sättet Industriförbundet agerar i miljöfrågor. Bakgrundsvariabler inkluderar information om antalet anställda, omsättning och branschorganisationer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Managers of companies associated to the Federation of Swedish Industries.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-06-01 – Pågående

Variabler

87

Antal individer/objekt

314

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-06-01
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1993-06-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06