Församlingsstatistik 1987

SND-ID: snd0280-6. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002577

Citering

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

Datamängden för år 1952 innehåller uppgifter om län, kommun, församling och total folkmängd. Datamängderna för åren 1960, 1970, 1975, 1980, 1987 och 1990 innehåller uppgifter om län, kommun, församling, total folkmängd uppdelad på kön, samt folkmängd per ettårsklasser och kön per den 31/12 respektive år med den regionala indelning som gällde 1991-01-01. Datamängdernas församlingskoordinater innehåller församlingens kod och namn samt km-koordinater och x/y-koordinater.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska församlingar

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1952-12-31 – Pågående

1960-12-31 – Pågående

1970-12-31 – Pågående

1975-12-31 – Pågående

1980-12-31 – Pågående

... Visa mer..

1952-12-31 – Pågående

1960-12-31 – Pågående

1970-12-31 – Pågående

1975-12-31 – Pågående

1980-12-31 – Pågående

1987-12-31 – Pågående

1990-12-31 – Pågående

Visa mindre..

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2006-07-14
Senast uppdaterad: 2019-12-10