Misshandel av äldre i Danmark 1987

SND-ID: snd0266-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001030

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Under hösten 1987 genomfördes samtidigt undersökningar i Sverige och Danmark om misshandel av äldre människor. Frågor ställdes om personlig kännedom av äldre människor som blivit utsatta för misshandel, hot om misshandel, ekonomiskt utnyttjande, stöld eller grov vanvård.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldern 16 år eller äldre bosatta i Danmark

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-10-05 – 1987-10-16

Variabler

28

Antal individer/objekt

934

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-05 – 1987-10-16
  • Datainsamlare: Danmarks Statistik
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Danmark

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (1988) Misshandling og omsorgsvigt af aeldre. Gerontologi og Samfund, 1:7-9.

Tornstam, L. (1989) Abuse of Elderly in Denmark and Sweden. Results from a Population Study. Journal of Elder Abuse & Neglect, Vol 1:35-44.
Swepub | Till lärosätets (uu) databas

Tornstam, L. (1989) Äldremisshandel i hemmet. Socialmedicinsk tidskrift, no. 5-6:216-222.
Swepub | Till lärosätets (uu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1993-03-01

Version 1.0: 1993-03-01

DOI: https://doi.org/10.5878/001030

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 1993-03-01
Senast uppdaterad: 2023-08-16