Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen

SND-ID: snd0234-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003016

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

The main purpose of the project ´Swedish government official reports´ was to shed light on the functions of the government commissions and their importance for policy creation, and the central point was to examine commissions closed during the period 1968-1973. The purpose of this subproject was mainly to map who took the initiative to set up the government commission.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2009-09-08
Senast uppdaterad: 2019-02-06