Finska och jugoslaviska invandrarföreningar 1983

SND-ID: snd0229-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/p3z0-dk60

Citering

Skapare/primärforskare

Magdalena Jaakkola - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Enkätundersökning skickad till såväl finska som jugoslaviska invandrarföreningar. Fokus ligger på immigranternas historia, organisation, resurser och aktiviteter.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1983-10-01 – 1984-03-01

Variabler

395

Antal individer/objekt

275

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-10-01 – 1984-03-01
  • Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Arbetsmarknadsdepartementet

Finansiering 2

  • Finansiär: Forskningsrådsnämnden
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Minoriteter (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Bäck, H. (1983) Invandrarnas riksorganisationer. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 9138078651.
Libris
ISBN: 9138078651

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-10-18