Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920_2

SND-ID: snd0213-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003057

Citering

Skapare/primärforskare

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Litteraturvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Undersökningens syfte var att för de tre stora folkrörelserna, frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen, undersöka i vilken utsträckning sången är bärare av ideologi, hur sången används i polemik mot samhällets etablerade värderingar, samt hur olika folkrörelsers sångskatter förhåller sig till varandra. 138 sångböcker, om tillsammans 17 000 nummer, har innehållsanalyserats. För varje sång har registrerats textens inledningsrad, originaltitel, titel, refrängbörjan, författare, första publiceringsår, översättare, publiceringsår, sångbok samt kategori.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Sångtexter utgivna av folkrörelserna 1850-1920

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1850-01-01 – 1920-12-31

Variabler

11

Antal individer/objekt

9000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Litteraturvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Musik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Selander, I. (1979) Index över den kristna församlingssången i Sverige. Stockholm: Gummesson.
Libris
ISBN: 91-7070-586-0

Selander, I. (1982) O hur saligt att få vandra: motiv och symboler i den frikyrkliga sången. Stockholm: Gummesson.
Libris
ISBN: 91-7070-607-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1988-04-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11