Komparativa sociopolitiska attityder 1979-1980

SND-ID: snd0212-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002446

Citering

Skapare/primärforskare

Bo Ekehammar - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Psykologiska institutionen rorId

Beskrivning

This study is an international expansion of the Socio-political attitudes 1979 study. Youths in the United States and Australia have answered the same questions as the Swedish youths. The aim is to compare different countries in regard to political socialization, political perception/cognition and social attitudes.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Variabler

112

Antal individer/objekt

1367

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Australien, Sverige, USA

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Psykologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: F 595/84
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ekehammar, B., & Nilsson, I. (1985) The positivity bias: A general effect in social perception? Stockholm: Department of Psychology.
Google Books

Ekehammar, B., Sidanius, J., & Nilsson, I. (1981) Politikerförakt? En explorativ studie i politisk perception. Stockholm: Department of Psychology.
Google Books

Ekehammar, B., Sidanius, J., & Nilsson, I. (1982) Evaluative perceptions of politicians across time. Stockholm: Department of Psychology.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2010-01-21
Senast uppdaterad: 2019-02-06