Hushållens inkomster 1975_2

SND-ID: snd0206-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001036

Citering

Alternativ titel

HINK75

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

The households´ incomes is a yearly survey of about 10.000 households´ economy based on data from a questionnaire, taxation registers and other official registers. 1975 was the first year the rotated sample method was used. Half the sample became part of the 1976 study. The purpose of this is to make better estimates of changes in income between succeeding years. This year was also the first where a longitudinal method was used. Starting every fifth year the income-changes will be followed up during a ten-year period. The purpose of this is to be able to answer questions about income-changes and income stability over longer periods. To be able to manage these changes in the study-design, a transition was made in 1975 from household sampling to individual sampling. The study is divided into four separate files and they contain information about sampling, work: weeks/year, hours/week, full-time work, occupation, sickness benefits, study benefits, social security, assessment data, family allowance, demography, socioeconomy, number and age of children, type of household, occupation variables, inco

... Visa mer..
The households´ incomes is a yearly survey of about 10.000 households´ economy based on data from a questionnaire, taxation registers and other official registers. 1975 was the first year the rotated sample method was used. Half the sample became part of the 1976 study. The purpose of this is to make better estimates of changes in income between succeeding years. This year was also the first where a longitudinal method was used. Starting every fifth year the income-changes will be followed up during a ten-year period. The purpose of this is to be able to answer questions about income-changes and income stability over longer periods. To be able to manage these changes in the study-design, a transition was made in 1975 from household sampling to individual sampling. The study is divided into four separate files and they contain information about sampling, work: weeks/year, hours/week, full-time work, occupation, sickness benefits, study benefits, social security, assessment data, family allowance, demography, socioeconomy, number and age of children, type of household, occupation variables, income variables, properties, business and discretionary assessment. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Undersökningen omfattar hela Sveriges befolkning som ingår i kyrkobokföringen och varit bosatta här minst sex månader. Personer som avlidit före halvårsskiftet och nyfödda efter halvårsskiftet ingår ej. Vidare ingår inte personer som under mer än halva år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Som ram för urvalet används ett register som bildas genom samkörning av SCB:s register över totalbefolkningen RTBS och inkomstbandet SCBTBR. Det bildade registret stratifieras på 12 strata med utgångspunkt från följande fyra stratifieringsvariabler:1. Ålder; 2. Inkomstslag; 3. Familjetyp; 4. Inkomstens storlek (per hushåll). Någon underteckning i urvalsramen förekommer inte, medan övertäckningen som till största delen består av institutionshushåll och avlidna uppgår till ca 1%. Övertäckningen kan identifieras och uteslutas efter insamlingen av enkätsvaren. Vid stratifieringen utgår man från RTB-hushållets sammanräknade inkomst (OBS hushållets totala inkomst),och de 12 strata som bildas har följande sammansättning: PENSIONÄRSHUSHÅLL (personer födda 1909 eller tidigare) (1); JORDBRUKARE OCH RÖRELSEIDKARE, Inkomst mindre än 80.000 kr (2); JORDBRUKARE OCH RÖRELSEIDKARE, Inkomst större än 80.000 kr (3); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende med barn inkomst mindre än 10.000 kr (4); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende med barn inkomst 10.000-80.000 kr (5); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende med barn inkomst större än 8

... Visa mer..
Som ram för urvalet används ett register som bildas genom samkörning av SCB:s register över totalbefolkningen RTBS och inkomstbandet SCBTBR. Det bildade registret stratifieras på 12 strata med utgångspunkt från följande fyra stratifieringsvariabler:1. Ålder; 2. Inkomstslag; 3. Familjetyp; 4. Inkomstens storlek (per hushåll). Någon underteckning i urvalsramen förekommer inte, medan övertäckningen som till största delen består av institutionshushåll och avlidna uppgår till ca 1%. Övertäckningen kan identifieras och uteslutas efter insamlingen av enkätsvaren. Vid stratifieringen utgår man från RTB-hushållets sammanräknade inkomst (OBS hushållets totala inkomst),och de 12 strata som bildas har följande sammansättning: PENSIONÄRSHUSHÅLL (personer födda 1909 eller tidigare) (1); JORDBRUKARE OCH RÖRELSEIDKARE, Inkomst mindre än 80.000 kr (2); JORDBRUKARE OCH RÖRELSEIDKARE, Inkomst större än 80.000 kr (3); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende med barn inkomst mindre än 10.000 kr (4); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende med barn inkomst 10.000-80.000 kr (5); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende med barn inkomst större än 80.000 kr (6); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende utan barn inkomst mindre än 10.000 kr (7); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende utan barn inkomst 10.000-80.000 kr (8); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende utan barn inkomst större än 80.000 kr (9); ÖVRIGA HUSHÅLL, Ensamstående med barn inkomst mindre än 10.000 kr (10); ÖVRIGA HUSHÅLL, Ensamstående med barn inkomst större än 10.000 kr (11); ÖVRIGA HUSHÅLL, Ensamstående utan barn (12). Elementär enhet vid urvalsdragningen utgöres av samtliga individer i urvalsramen som är födda 1957 eller tidigare (18 år eller äldre). Inom varje stratum utväljes slumpmässigt n(h) individer. Totalt omfattar urvalet n=10.500 individer. Med hjälp av populationräkning i urvalsregistret erhålles fördelningen för totala antalet vuxna individer i respektive stratum. Visa mindre..

Variabler

89

Antal individer/objekt

29277

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Inkomster, egendom och investeringar/sparande (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1988-12-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06