City 103

SND-ID: snd0154-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/qwnc-am36

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

This survey deals with radio listening, with special emphasis given to local broadcastings, and especially the local radio channel City 103. This channel is owned by the Swedish Employers´ Confederation and started in autumn 1988. Its major content is modern hit list music together with news, local information and slogans from the Swedish Employers´ Confederation. Questions were also asked about newspaper reading, leisure-time activities and opinions on radio.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-11-01 – 1989-01-01

Variabler

89

Antal individer/objekt

521

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-11-01 – 1989-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Kirsch, C., & Stoltz, M. (1989) City 103 och dess lyssnare : en undersökning om lyssnandet på Svenska Arbetsgivereföreningens närradiostation i Göteborg. Work report no. 55. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
ISSN: 0283-6696

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06