Åldrandet i samhället: Våra bostäder 1982

SND-ID: snd0151-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000964

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden', ett tvärvetenskapligt program där forskningsproblemet innebar ett sökande efter lösningar på åldrandets problem. Arbetet inom projektet bedrevs i tre olika lokalprogram. I Lund 'De äldre i samhället- förr, nu och i framtiden', i Göteborg 'Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg - förr, nu och i framtiden', och i Uppsala 'Åldrandet i samhället'.

En av utgångspunkterna för delstudien 'Våra bostäder' var vad som i den nya Socialtjänstlagen föreskrevs beträffande de äldres boende. En grundtes är att äldre människor som alla andra människor skall ha valfrihet och möjlighet att kunna bo så som man själv vill. Eftersom 90% av alla pensionärer bor i det vanliga boendet behövs fördjupade kunskaper om hur de äldre själva uppfattar sitt boende.
Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt urval kan man få upplysningar om de intervjuades uppfattning om sitt boen

... Visa mer..
Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden', ett tvärvetenskapligt program där forskningsproblemet innebar ett sökande efter lösningar på åldrandets problem. Arbetet inom projektet bedrevs i tre olika lokalprogram. I Lund 'De äldre i samhället- förr, nu och i framtiden', i Göteborg 'Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg - förr, nu och i framtiden', och i Uppsala 'Åldrandet i samhället'.

En av utgångspunkterna för delstudien 'Våra bostäder' var vad som i den nya Socialtjänstlagen föreskrevs beträffande de äldres boende. En grundtes är att äldre människor som alla andra människor skall ha valfrihet och möjlighet att kunna bo så som man själv vill. Eftersom 90% av alla pensionärer bor i det vanliga boendet behövs fördjupade kunskaper om hur de äldre själva uppfattar sitt boende.
Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt urval kan man få upplysningar om de intervjuades uppfattning om sitt boende. Undersökningen ville ha svar på frågan om bostadens betydelse, flyttningsbenägenheten, flyttningsmål, flyttningshinder, flyttningsaktivitet, flyttningsmönster, om orsaker till de flyttningar som företagits och om de skilda insatser av social service som de äldre behöver för att ha möjlighet att stanna kvar i ett självständigt boende. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 65-85 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Ur registret över totalbefolkningen har ett urval omfattande 2099 personer i åldrarna 65-85 år dragits.

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-05-01 – 1982-06-01

Variabler

141

Antal individer/objekt

1269

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-05-01 – 1982-06-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Socialdepartementet, Delegationen för social forskning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Bostäder (CESSDA Topic Classification)

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Tornstam, L. (1982) Självständigt boende. Report no. 10. Uppsala: Department of Sociology.
Libris | Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1986-10-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21