Sollentuna - en kreativ kommun?

SND-ID: snd0149-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/gcd3-w222

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Under mitten av 1980-talet genomfördes i den kommunala förvaltningen i Sollentuna flera förändringsprojekt. Inriktningen kan sammanfattas: en vitalisering av den kommunala demokratin, ett ökat brukarinflytande, en effektivare och mera serviceinriktad förvaltning. Medlen har varit decentraliseringsåtgärder, förändringar av incitamentsstrukturen och attitydpåverkan.

Syfte:

Utvärdera de administrativa reformerna och söka skilja effekterna av de vidtagna åtgärderna från effekterna av ett antal programexterna faktorer

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Variabler

132

Antal individer/objekt

178

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-06-20 – 1988-10-31
  • Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sollentuna kommun

Geografisk beskrivning: Sollentuna

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bäck, H., Sandqvist, J., & Wallin, G. (1991) Sollentuna - en kreativ kommun? : utvärdering av ett reformprojekt i den kommunala förvaltningen. R24:1991. Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning. ISBN 91-540-5324-2.
Libris
ISBN: 91-540-5324-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21