Utredningsväsendet och svensk efterkrigslagstiftning

SND-ID: snd0147-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/433h-nc80

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

This study is part of the project ´Swedish government official reports´. The purpose of the study is to shed light upon the use of government investigations in modern legislation during the period 1945-1976. A random sample of government bills have been coded with respect to some 60 characteristics. These characteristics intend to classify the legislation along various dimensions whereupon timeseries can be built. Among other things the material has been used to show for which types of legislative matters the governmental investigative system has played an important role.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Government bills during the period 1945-1976

Tidsperiod(er) som undersökts

1945-01-01 – Pågående

Variabler

79

Antal individer/objekt

896

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-01-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Brantgärde, L. (1979) Utredningsväsendet och svensk efterkrigslagstiftning. Report 1979:1. Göteborg: Department of Political Science.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06