222 Stockholmspojkar

SND-ID: snd0145-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002441

Citering

Skapare/primärforskare

Gustav Jonsson

Anna-Lisa Kälvesten

Maja Andersson

Forskningshuvudman

Stockholms stad rorId

Beskrivning

This survey is an attempt to a social psychiatric mapping of a group of boys growing up in Stockholm. In 1955 the participating boys was tested in a number of different ways. Their development history was mapped through talks with their parents. Their present status, their behaviour and ´manners´ was registred on the basis of interviews with their mothers and teachers. Observations made by physician and psychologist completed the clinical picture. In 1973 the survey was supplemented with data about the boys from a number of registers.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Variabler

247

Antal individer/objekt

222

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Barn (CESSDA Topic Classification)

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, M., Jonsson, G., & Kälvesten, A-L. (1976) Hur går det för 50-talets Stockholmspojkar? En uppföljning av 222 vanliga skolpojkar och 100 Skåpojkar, Stockholm: Handbokskommittén. (With a summary in English.)
Google Books

Jonsson, G., & Kälvesten, A-L. (1964) 222 Stockholmspojkar. En socialpsykiatrisk undersökning av pojkar i skolåldern, Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Kälvesten, A-L., & Meldahl, G. (1972) 217 Stockholmsfamiljer. Psykodynamisk bearbetning av ett intervjumaterial, Stockholm: Tidens förlag. (With a summary in English.) ISBN: 91-550-1563-8.
Libris
ISBN: 91-550-1563-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2007-06-11

Version 1.0: 2007-06-11

DOI: https://doi.org/10.5878/002441

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2007-06-11
Senast uppdaterad: 2019-02-06