Tittandet på när-TV i Västra Flemingsberg 1981

SND-ID: snd0143-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/0s46-bx77

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

This study was made on the request of the Local Radio Committee to map the extent of looking at local television broadcasts and which groups are looking. The inhabitants of Västra Flemingsberg was asked questions about their knowledge of local television broadcasting and their attitude towards it. Since the broadcastings are made by local organizations they were also asked about their affiliations with those and other organizations. To create a standard of the respondents´ general mass media activity there were questions about their viewing on national television, listening to national radio and newspaper-reading. The background-variables were sex, age, living conditions, work situation, nationality and language.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Members of households between 15-70 years in Västra Flemingsberg

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-05-01 – 1981-05-01

Variabler

153

Antal individer/objekt

617

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-05-01 – 1981-05-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Flemingsberg församling, Huddinge kommun

Geografisk beskrivning: Västra Flemingsberg

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Hedman, L. (1983) När-TV för föreningar. Några studier av när-TV gjorda på uppdrag av Närradiokommittén av Lowe Hedman. Med lägesrapport efter våren 1983. Ds U 1983:1. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-07442-7.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138074428

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06