Svensk ortnamnsförteckning 1980

SND-ID: snd0142-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/9m8m-8w12

Citering

Skapare/primärforskare

Televerket

Forskningshuvudman

Televerket

Beskrivning

Data innehåller information om mer än 130 000 svenska ortnamn, deras placering i landet, kommun och län, adress och postnummer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Variabler

21

Antal individer/objekt

130106

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)

Kulturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 1984-01-01

Version 1.0: 1984-01-01

DOI: https://doi.org/10.5878/9m8m-8w12

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-22