Svenska väljarkåren 1887-1968_4

SND-ID: snd0140-4. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001564

Citering

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Studien omfattar riksdagsval (till den andra kammaren) från 1887, det första valet av modern typ i Sveriges historia med klart avgränsade politiska grupperingar inom väljarkåren, till 1968, det sista valet med tvåkammarsystem.
Syftet är att studera förändringen av det svenska valdeltagande under den här tidsperioden, samt att se hur sociala strukturer påverkar det politiska beteendet. Datamaterialet består av två olika typer, politiska data och sociala data.

Syfte:

Studera mobiliseringen av den svenska väljarkåren under åren 1887 till 1968.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1890 – 1960

Variabler

32

Antal individer/objekt

770

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande

Bo Jansson

Dag Sörbom - Uppsala universitet, Institutionen för informationsvetenskap

Barbro Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Politik (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Lewin, L., Jansson, B., & Sörbom, D. (1972) The Swedish Electorate 1887-1968. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (uu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2013-08-29
Senast uppdaterad: 2019-09-06