Bakgrund och struktur i utrikesmaterial i svensk press 1974

SND-ID: snd0139-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/msq8-ej62

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

The material has been collected from 13 Swedish dailies (Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Arbetet, Kvällsposten, Västerbottens-Kuriren, Norrtelje Tidning, Dala-Demokraten, Gotlands Allehanda, Västernorrlands Allehanda and Östersunds-Posten). The issues that the study intends to elucidate is: amount of international material; amount of international material in comparison with the total material; differences between various newspapers; distribution among various countries, international organizations etc.; type of events; space allocated to different types of events; origin of news, news sources; sources referred to when using foreign material; one-sided, diversified or ´neutral´ reports; use of summaries merely; the extent of background descriptions, explanations, analyses etc.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

13 daily newspapers in Sweden (6 big-city papers and 7 provincial papers).

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-11-01 – 1974-12-01

Variabler

89

Antal individer/objekt

1150

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-01 – 1974-12-01
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06