Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974

SND-ID: snd0125-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000918

Citering

Skapare/primärforskare

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

The aim is that the material should illustrate the unmarried cohabitation that has been more frequent from the mid-sixties. Married couples are compared with unmarried cohabitant couples from Gävle. Questions about personal data, background to cohabitation and/or marriage, engagement and marriage, parents and knowledge about legal and social matters.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Married couples and common law households in Gävle during the period

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-09-01 – 1974-10-01

Variabler

182

Antal individer/objekt

101

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-09 – 1974-10
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Gävle

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Lewin, B., & Trost, J. (1978) Att sambo och gifta sig. Fakta och föreställningar. SOU 1978:55. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04269-X.
Libris
ISBN: 91-38-04269-X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1987-06-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06