Motiv för facklig anslutning

SND-ID: snd0122-1. Version: 1.2. DOI: https://doi.org/10.5878/001663

Citering

Skapare/primärforskare

Sven-Erik Svärd - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Undersökningen innehåller frågor om respondentens utbildning och nuvarande arbete; föräldrarnas fackliga aktivitet; fackliga organisationer på arbetsplatsen; uppdragsvillighet; anslutning; skäl till facklig anslutning; inställning till fackligt oorganiserade; facklig introduktion; fackliga möten; hjälp från facklig organisation.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Variabler

70

Antal individer/objekt

2430

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Publikationer

Svärd, Sven-Erik (1982). Motiv för facklig anslutning: några resultat från en enkätundersökning. Organisationerna och samhällsutvecklingen. S. 43-57
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.2. 2014-01-30

Version 1.2: 2014-01-30

DOI: https://doi.org/10.5878/001663

Version 1.1. 2013-10-21

Version 1.1: 2013-10-21

DOI: https://doi.org/10.5878/001571

Version 1.0. 1988-10-01

Version 1.0: 1988-10-01

DOI: https://doi.org/10.5878/001014

Publicerad: 2014-01-30
Senast uppdaterad: 2019-02-06