Kommunala förtroendemän 1968

SND-ID: snd0110-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002369

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Undersökningen ingår som en del i forskningsprogrammet 'Kommunal självstyrelse - kommunal indelning' och har liksom flertalet av kommunalforskningsgruppens övriga undersökningar företagits i ett särskilt kommunurval bestående av 36 kommuner i sex olika storleks- och tätortsklasser.
Enkäten - ställd till fullmäktigeledamöter valda i kommunalvalet 1966 i de 36 kommunerna - innehöll bland annat frågor om uppdrag; inställning till den förestående kommunsammanslagningen; eventuellt överförande av kommunala uppgifter till staten; den egna inställningen till ökning eller minskning av de kommunala insatserna på olika områden, samt vad man tror väljarna anser; attityder till kommunalpolitik; samt frågor om politikerrollen. Undersökningen har delvis replikerats 1980.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Fullmäktigeledamöter valda i kommunalvalet 1966 i kommuner ingående i kommunalforskningsgruppens 36-urval av kommuner samt Göteborg.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1968-11-07 – 1969-03-01

Variabler

169

Antal individer/objekt

1328

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-11-07 – 1969-03-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Molin, B., Månsson, L., & Strömberg, L.(1971) Offentlig förvaltning : stats- och kommunalförvaltningens struktur och funktioner. Stockholm: Bonniers.
Libris | Google Books

Strömberg, L. (1974) Elector and the elected : paper prepared for the ECPR workshop on local government, Marstrand, 1974. Göteborg: Department of Political Science.

Strömberg, L. (1974) Local government reforms in Sweden. Report series 1974:8. Göteborg: Department of Political Science.
Libris | Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2020-01-17