Fritidsvaneundersökning i Uppsala län 1978

SND-ID: snd0105-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002367

Citering

Skapare/primärforskare

Rolf Bucht - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

Undersökningen gjordes på uppdrag från landstinget i Uppsala län och belyser i stort tre områden inom fritidssektorn.
Det första området handlar om vilka fritidsaktiviteter man sysslar med och vilken veckodag man utövar dem. Ett hundratal olika fritidsaktiviteter är representerade i trettio större grupper. I denna del återfinns också frågeställningar rörande semestervanor och tillgång till olika fritidsresurser, såsom bil, båt, fritidshus etc.
Andra delen besvarar frågor som rör arbetsplatsen, struktur, storlek och belägenhet. Fritidsaktiviteter anordnade av arbetsgivaren, facket eller arbetskamraterna. Här finns även frågor som rör engagemang i fackets ordinarie verksamhet eller politiska förtroendeuppdrag.
Den tredje delen behandlar frågor om landstingets insatser, dels kulturella i form av skyltning av sevärdheter, uppsökande teater osv., dels strukturella som utbyggnad av vandringsleder och stugbyar m.m., samt ekonomiska, såsom förkortad arbetstid, högre skatt för att öka landstingets resurser, osv.
Bakgrundsfrågorna är hämtade dels från taxeringsförteckningen och dels från enkäten och ger

... Visa mer..
Undersökningen gjordes på uppdrag från landstinget i Uppsala län och belyser i stort tre områden inom fritidssektorn.
Det första området handlar om vilka fritidsaktiviteter man sysslar med och vilken veckodag man utövar dem. Ett hundratal olika fritidsaktiviteter är representerade i trettio större grupper. I denna del återfinns också frågeställningar rörande semestervanor och tillgång till olika fritidsresurser, såsom bil, båt, fritidshus etc.
Andra delen besvarar frågor som rör arbetsplatsen, struktur, storlek och belägenhet. Fritidsaktiviteter anordnade av arbetsgivaren, facket eller arbetskamraterna. Här finns även frågor som rör engagemang i fackets ordinarie verksamhet eller politiska förtroendeuppdrag.
Den tredje delen behandlar frågor om landstingets insatser, dels kulturella i form av skyltning av sevärdheter, uppsökande teater osv., dels strukturella som utbyggnad av vandringsleder och stugbyar m.m., samt ekonomiska, såsom förkortad arbetstid, högre skatt för att öka landstingets resurser, osv.
Bakgrundsfrågorna är hämtade dels från taxeringsförteckningen och dels från enkäten och ger uppgifter om bostadsförhållande, civilstånd, barn, utbildning, arbetserfarenhet och arbetsplatsens beskaffenhet.
En fjärde del som ingår i undersökningen tillkom genom att informationschefen vid landstinget önskade att vissa frågor, som belyser utnyttjandet av landstingets sjukvårdsservice och inställning till landstingsbudgetens finansiering skulle ingå som en speciell avdelning i frågeformuläret. Frågor ställdes därför om behov, förväntan och förändringar inom ramen för landstingets speciella styrmedel (dvs skatter), förändrad inriktning, utökning eller minskning av resurser. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Boende i Uppsala län i åldersgrupperna 18-65 år med en nettoinkomst av tjänst överstigande 15 000 kr enligt taxeringsförteckningen för 1977.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1978-08-01 – 1978-10-01

Variabler

190

Antal individer/objekt

1288

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1978-08-01 – 1978-10-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Uppsala län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Bucht, R., a.o. (1979) De förvävsarbetandes fritidsvanor i Uppsala län 1978. Uppsala: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2019-02-06