Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 - Kommunfullmäktiges ledamöter

SND-ID: snd0101-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002360

Ingår i samling hos SND: Utvärdering av kommunindelningsreformen

Citering

Skapare/primärforskare

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Studien är en del av projektet för att utvärdera kommunsammanslagningsreformen. De viktigaste frågorna i undersökningen handlar om hur organisationen av de politiska företrädarna ser ut, dess storlek och arbetsvillkoren för lokala politiker. Studien diskuterar även de politiska partiernas roll i den parlamentariska arenan i kommunerna och vilka skäl som kan ligga till grund för politiskt förtroendevalda att lämna sina uppdrag.
Studien är delvis en uppföljning av Kommunala förtroendemän 1968 (SND 0110).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Local government councillors, committee members and retiring local government officers within the sample of municipalities (25-sample)

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: flerstegsurval
Fullmäktigeenkäten är en totalundersökning av kommunfullmäktige inom kommunurvalet (25-urvalet)

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-09-01 – 1980-02-01

Variabler

270

Antal individer/objekt

1179

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

76.7%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09 – 1980-02
 • Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Instrument: Fullmäktigeenkäten - nyvalda fullmäktige (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Enkät till förutvarande kommunfullmäktige (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Fullmäktigeenkäten - omvalda fullmäktige (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 1179
 • Antal svar: 904
 • Antal ej svarande: 275
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138903186

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138905722

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden - Funktioner. Del 2 (Ds Kn 1981:18).
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06612-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2019-05-21