Kommunala valrörelser 1979 - Medborgarundersökningen

SND-ID: snd0100-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002358

Ingår i samling hos SND: Utvärdering av kommunindelningsreformen

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Janerik Gidlund - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Janerik Gidlund - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Leif Johansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Gunnar Törnqvist - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lars-Olof Olander - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Jan Widberg - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

The second project started as a result of a decision of the Swedish Parliament taken in December 1978. The research program was designed by a government commission, the Commission on Local Democracy, in collaborations with members of the previous Local Government Research Group. The purpose of this project was to evaluate the reapportionment reform which had been implemented five years earlier, to some extent in relation to research findings of the previous project. In five communes, which were to be the object of more intensive studies, the interview sample comprised 300 persons per commune. In the other 45 communes the sample comprised 40 persons per commune. The interview scheme contained questions about the respondent´s opinion of the local authorities achievements in different issues, such as child care, care of the aged, schools, and housing. A question concerning the priorities of activities covered 14 fields of service and within each field the respondent were asked whether the service was good as it was, needed to be increased, or could be reduced. Other questions dealt with the respo

... Visa mer..
The second project started as a result of a decision of the Swedish Parliament taken in December 1978. The research program was designed by a government commission, the Commission on Local Democracy, in collaborations with members of the previous Local Government Research Group. The purpose of this project was to evaluate the reapportionment reform which had been implemented five years earlier, to some extent in relation to research findings of the previous project. In five communes, which were to be the object of more intensive studies, the interview sample comprised 300 persons per commune. In the other 45 communes the sample comprised 40 persons per commune. The interview scheme contained questions about the respondent´s opinion of the local authorities achievements in different issues, such as child care, care of the aged, schools, and housing. A question concerning the priorities of activities covered 14 fields of service and within each field the respondent were asked whether the service was good as it was, needed to be increased, or could be reduced. Other questions dealt with the respondent´s contacts with local administrative authorities in specific matters. These were followed by questions on political activity, i.e. activity which concerned communal decisions and plans, via political parties, via local government officers or via manifestations and action groups. A number of questions measured the respondent´s knowledge of local election issues, names of the candidates, the political majority situation in the communes, and the personal acquaintance with local politicians. The intensive study of five communes, Grästorp, Kävlinge, Linköping, Luleå, and Sjöbo contained the same questions as the Voters´ study, but it also included a number of questions about specific local issues and local service.

Medborgarundersökningen omfattar respondenter från samtliga 50 kommuner. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-08-01 – Pågående

Variabler

235

Antal individer/objekt

2699

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

72%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-08-01 – 1979-11-16
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Medborgarundersökningen (Strukturerat frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 3300
  • Antal svar: 2699
  • Antal ej svarande: 601
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eriksson, S. (1982) Kommunurval, väljarurval och analysansatser (Ds Kn 1982:4).

Gidlund, J., & Gidlund, G. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Ty riket är ditt och makten : de politiska partiernas roll i svenska kommuner (Ds Kn 1981:15). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06436-7.
Libris
ISBN: 91-38-06436-7
ISSN: 0346-5721

Gidlund, J., Engberg, J., Hallin, U-B, & Lidström, A. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Folkrörelser och kommunalpolitik (Ds Kn 1982:3). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06859-1.
Libris
ISBN: 91-38-06859-1
ISSN: 0346-5721

Johansson, L. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunal servicevariation (Ds Kn 1982:2). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06821-4.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06821-4

Olander, L-O. (1980) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Förnyelse och variation i ortssystemet : servicens, transportsystemets och åtkomlighetens förändring i några svenska kommuner mot bakgrund av indelningsreformen (DS Kn 1980:6). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-05781-6.
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-05781-6

Olander, L-O., & Wiberg, J. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Hushållen och servicelandskapet : geografiska studier av utnyttjande och attityder (Ds Kn 1981:10). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06357-3.
Libris
ISBN: 91-38-06357-3
ISSN: 0346-5721

Sannerstedt, A. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Attityder till kommunal service (Ds Kn 1981:22). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 913806586X.
Libris
ISBN: 91-38-06586-X
ISSN: 0346-5721

Schmidt, S. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. De valdas val : kommunal beslutsstruktur och beslutsprocess (Ds Kn 1981:23). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06613-0.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06613-0

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138905722

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138903186

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden - Funktioner. Del 2 (Ds Kn 1981:18).
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06612-2

Westerståhl, J., & Johansson, F. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Medborgarna och kommunen : studier av medborgerlig aktivitet och representativ folkstyrelse (Ds Kn 1981:12). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06356-5.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06356-5

Widberg, J. (1979) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Från socken till kommunblock : en studie av kommunala indelningar och indelningsreformer i Sverige (Ds Kn 1979:14). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-05330-6.
Libris
ISBN: 91-38-05330-6
ISSN: 0346-5721

Brantgärde, L., Alfredsson, I., & Sjölin, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitik, massmedier och medborgare : Studier av kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal opinionsbildning (Ds Kn 1981:13). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06407-3.
Libris
ISBN: 91-38-06407-3
ISSN: 0346-5721

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitikerna : rekrytering, arbetsförhållanden, funktioner : Del 1 (Ds Kn 1981:17). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06537-1.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06537-1

Strömberg, L., & Norell, P-O. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalförvaltningen (Ds Kn 1982:8). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-72589-4.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-72589-4

Betänkande. Utvärdering av kommunindelningsreformen : förslag till forskningsprogram (Ds Kn 1978:5) Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04299-1.
ISBN: 91-38-04299-1
ISSN: 0346-5721

Magnusson, H. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Den kommunala budgetprocessen (Ds Kn 1982:5). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06919-9.
Libris
ISBN: 91-38-06919-9
ISSN: 0346-5721

Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Utvärdering av kommundelningar : erfarenheter av Motala och Åsele kommuners delning (Ds Kn 1981:21). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06579-7.
Libris
ISBN: 91-38-06579-7
ISSN: 0346-5721

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2019-05-21