Väljarna och kärnkraften 1976

SND-ID: snd0058-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001124

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Karl Branzén - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

1970-talets diskussioner kring den framtida energiförsörjningen och kärnkraften inleddes i endräktens tecken. Samtliga partier ställde sig bakom riksdagsbesluten 1970 och 1971 om att Sverige skulle bygga 11 kärnkraftsaggregat. Den partipolitiska enheten bröts först på våren 1973 då Thorbjörn Fälldin och centerns riksdagsgrupp tog ställning mot kärnkraften. Oljekrisen satte ett halvår senare energifrågorna i centrum för den politiska debatten och en intensiv opinionsbildningsprocess inleddes. De politiska partierna engagerade sig t ex under hösten 1974 i en rådslagsverksamhet med sina medlemmar för att informera om energiproblemen och pejla opinionsströmningarna. Under denna period utformades partiernas energipolitiska program. I maj 1975, när riksdagen fattade beslut om energiplanen för den närmaste 10-årsperioden fram till 1985, avslutades den första fasen i den politiska process som inletts två år tidigare. Frontlinjerna var upprättade och båda sidor hade formerat sina styrkor. Socialdemokraterna och moderaterna förordade en utbyggnad av kärnkraften och ville bygga 13 aggregat. Även folkpart

... Visa mer..
1970-talets diskussioner kring den framtida energiförsörjningen och kärnkraften inleddes i endräktens tecken. Samtliga partier ställde sig bakom riksdagsbesluten 1970 och 1971 om att Sverige skulle bygga 11 kärnkraftsaggregat. Den partipolitiska enheten bröts först på våren 1973 då Thorbjörn Fälldin och centerns riksdagsgrupp tog ställning mot kärnkraften. Oljekrisen satte ett halvår senare energifrågorna i centrum för den politiska debatten och en intensiv opinionsbildningsprocess inleddes. De politiska partierna engagerade sig t ex under hösten 1974 i en rådslagsverksamhet med sina medlemmar för att informera om energiproblemen och pejla opinionsströmningarna. Under denna period utformades partiernas energipolitiska program. I maj 1975, när riksdagen fattade beslut om energiplanen för den närmaste 10-årsperioden fram till 1985, avslutades den första fasen i den politiska process som inletts två år tidigare. Frontlinjerna var upprättade och båda sidor hade formerat sina styrkor. Socialdemokraterna och moderaterna förordade en utbyggnad av kärnkraften och ville bygga 13 aggregat. Även folkpartiet var för en satsning på kärnkraften men ville, i enlighet med 1971 års riksdagsbeslut, inte bygga fler än 11 aggregat. Centern och vänsterpartiet kommunisterna gick däremot emot en utbyggnad av kärnkraften och centerpartiet förordade en avvecklingsplan för de aggregat som redan var i drift.
Undersökningens frågeställningar berör väljarnas reaktioner inför den energipolitiska debatten och inför den partipolitiska konflikten om kärnkraftens utbyggnad. Undersökningen genomfördes i två steg med en intervjuomgång före valet och en andra efter valet. Cirka 1 000 personer intervjuades under två veckor i augusti och ungefär 1500 under tre veckor i september och oktober. Efter valet skickades en postenkät till de personer som intervjuats före valet med frågor om vilket parti man röstat på och vid vilken tidpunkt man bestämde sig för att stödja det parti man röstade på. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare 18-70 år gamla.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-08-12 – 1976-10-20

Variabler

140

Antal individer/objekt

2558

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-08-12 – 1976-10-20
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 2

  • Finansiär: Nämnden för samhällsinformation
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Branzén, K. (1978) Allmänhetens informationskällor i energi- och kärnkraftsfrågor. Rapportserien 1978:5. Göteborg: Department of Political Science.
Libris

Holmberg, S., Westerståhl, J., & Branzén, K. (1977) Väljarna och kärnkraften. Stockholm: LiberFörlag. ISBN: 91-38-03682-7.
Libris
ISBN: 91-38-03682-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1984-04-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06