Resandets demokratisering efter 1820

SND-ID: snd0037-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001592

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2013-12-17

DOI: https://doi.org/10.5878/001623

Citering

Skapare/primärforskare

Göran Andolf - Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Historiska institutionen rorId

Beskrivning

Undersökningen tar upp skjutstrafikens variationer, dvs antalet utgångna hästar per år i hela riket och i olika län (1855-1906) samt i fögderier och vid enskilda gästgivargårdar (omkr. 1820-1920). Dessutom behandlas fartygspassagerartrafikens variationer, dvs årliga inkomster för 66 passagerarfartyg i inrikes trafik under perioden 1860-1920. Därutöver finns uppgifter om Göta kanals och Trollhätte kanals öppethållande per år samt järnvägarnas antal personkilometer. Insamlingen har skett med hjälp av regional statistik.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1820-01-01 – 1920-12-31

Variabler

13

Antal individer/objekt

3812

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09-01 – 1979-09-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Transportteknik och logistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 1986-04-20
Senast uppdaterad: 2018-11-19