Tidskriftsundersökningen 1976

SND-ID: snd0021-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002318

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Studien innehåller bland annat uppgifter om tidskriftens namn , vilken organisation tidskriften är organ för, etableringsår, utgivningsfrekvens, upplaga, prenumerationspris, antalet postdistribuerade tidningsexemplar.

Syfte:

Klassificera tidskrifter i olika grupper

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Svenska tidskrifter

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-01-01 – 1976-06-30

Variabler

33

Antal individer/objekt

2556

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-01-01 – 1976-07-15
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2019-02-05