Ungdomars involvering i idrott 1973-1974

SND-ID: snd0003-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/jsp5-q933

Citering

Alternativ titel

Nordiska idrottsprojektet - Sverige

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Ingvar Kinnrell - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Pedagogiska institutionen rorId

Beskrivning

En enkätundersökning i två delar där en riktar sig till skolelever och den andra till deras föräldrar, med syfte att svara på frågor om ungdomarnas engagemang i olika idrottsrelaterade aktiviteter.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Pedagogiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08