Svenskt teckenspråkslexikon

SND-ID: ext0408-1.

Skapare/primärforskare

Thomas Björkstrand - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Johanna Mesch - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutionen för lingvistik rorId

Beskrivning

Svenskt teckenspråkslexikon (2008—) uppdateras kontinuerligt med nya tecken och meningsexempel. För varje uppslagstecken finns teckendemonstration och fotoillustration. För många av dem tillkommer demonstration av meningsexempel.

Sökvägarna är många. Det går bl.a. att söka på ord, handform, läge, i översättning och på ämnesområde. Det går också att få veta alternativa tecken till det tecken man sökt. Det finns i nuläget över 40 olika ämneskategorier att söka på, en del med ytterligare underkategorier. Det går också att göra detaljerade sökningar, exempelvis över handalfabetet, siffror, mindre vanliga tecken etc.

19 700 tecken med svenskt ord, video och ämnesuppdelningar.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Mänsklig användning

Typ av lexikal resurs

Lexikon

Hur skapades resursen?

Manuellt

Uppmärkta nivåer

Semantik, Syntax
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för lingvistik

Medverkande

Joel Bäckström - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Patrick Hansson - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Nikolaus Reimer Kankkonen - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.