Semantisk tagger för svenska

SND-ID: ext0374-1.

Skapare/primärforskare

Johan Frid - Lunds universitet, Humanistlaboratoriet

Maria Nääs - Lunds universitet

Anna W Gustafsson - Lunds universitet, Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Humanistlaboratoriet rorId

Beskrivning

Resursen innehåller en svensk version av det semantiska analyssystemet UCREL. Systemet är ett ramverk för att genomföra automatiska semantiska analyser av texter. Ramverket är designat och använt i ett flertal forskningsprojekt, och den externa resurssidan samlar ett antal sådana projekt och publikationer som har framställts sedan 1990.

Under 2015/2016 utökades den initiala resursen till tolv språk och utvärderades lexikalt på flertalet språk, varav svenska är ett.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Humanistlaboratoriet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhälle och kultur (INSPIRE topic categories)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.