Gold Standard för textsammanfattningar

SND-ID: ext0284-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Arne Jönsson

arne.jonsson@liu.se

Skapare/primärforskare

Arne Jönsson - Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap

Forskningshuvudman

Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap rorId

Beskrivning

En referenskorpus för textsammanfattningar.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Enspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

   Artiklar: 5

 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Artiklar: 5

Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för datavetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Textsammanfattning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carlsson, B. (2009). Guldstandarder : dess skapande och utvärdering (Dissertation). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-19954
Lärosätets databas

Bertil Carlsson, Arne Jönsson, Using the pyramid method to create gold standards for evaluation of extraction based text summarization techniques, Proceedings of the Third Swedish Language Technology Conference (SLTC-2010), Linköping, Sweden, 2010.
Swepub | Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Arne Jönsson

arne.jonsson@liu.se

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.