Mammarkohorten

SND-ID: ext0176-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Åsa Ågren

asa.agren@umu.se

Skapare/primärforskare

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Enheten för biobanksforskning (EBF) rorId

Beskrivning

MA - Mammography Screening Cohort

Prover och data är insamlade i anslutning till mammografiscreening, 1995-2006. Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparin-blod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat och för en andel finns även DNA extraherat. Kohorten består av kvinnor, 18-82 år, varav 95% återfinns inom åldersintervallet 48-70 år.

Enkätdata finns att koppla till blodproverna.

Antal individer: 28 800
Antal individer med upprepade prover: 14 600
Antal provtillfällen: 54 000

... Visa mer..
MA - Mammography Screening Cohort

Prover och data är insamlade i anslutning till mammografiscreening, 1995-2006. Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparin-blod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat och för en andel finns även DNA extraherat. Kohorten består av kvinnor, 18-82 år, varav 95% återfinns inom åldersintervallet 48-70 år.

Enkätdata finns att koppla till blodproverna.

Antal individer: 28 800
Antal individer med upprepade prover: 14 600
Antal provtillfällen: 54 000

Syfte:

Prospektivt insamlad kohort (kvinnor) för alla sjukdomsområden. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 2006

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 – 2006
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 – 2006
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för biobanksforskning (EBF)

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer