Stockholms läns folkhälsokohort

SND-ID: ext0171-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Cecilia Magnusson - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Forskningshuvudman

Stockholms läns landsting - Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin rorId

Beskrivning

Stockholms läns folkhälsokohort startades inom Stockholms läns landsting med folkhälsoundersökningar för att informera om determinanter och konsekvenser av betydande bidragande faktorer till den nuvarande sjukdomsbördan.

Undersökningarna baseras på ett slumpmässigt urval av befolkningen, 18 år och äldre, i Stockholms län. Hittills omfattar studien nästan 115 000 deltagare.

Baslinjeundersökningar genomfördes 2002, 2006 och 2010 genom självadministrerade enkäter. Hittills har de deltagare som rekryterades 2002 återundersökts två gånger, 2007 och 2010, de som rekryterades 2006 har återundersökts en gång 2010. Egenrapporterade data är regelbundet kompletterad med information från nationella och regionala hälsodata och administrativa register, för studiedeltagare och deras släktingar (inklusive deras barn). Tillgängliga data är omfattande och innehåller en stor mängd hälso, livsstil, perinatala, demografiska, socioekonomiska och familjära faktorer. Kohorten är en internationell resurs för epidemiologisk forskning, och datan är tillgänglig för forskningssamhället för specifika studier erhölls god

... Visa mer..
Stockholms läns folkhälsokohort startades inom Stockholms läns landsting med folkhälsoundersökningar för att informera om determinanter och konsekvenser av betydande bidragande faktorer till den nuvarande sjukdomsbördan.

Undersökningarna baseras på ett slumpmässigt urval av befolkningen, 18 år och äldre, i Stockholms län. Hittills omfattar studien nästan 115 000 deltagare.

Baslinjeundersökningar genomfördes 2002, 2006 och 2010 genom självadministrerade enkäter. Hittills har de deltagare som rekryterades 2002 återundersökts två gånger, 2007 och 2010, de som rekryterades 2006 har återundersökts en gång 2010. Egenrapporterade data är regelbundet kompletterad med information från nationella och regionala hälsodata och administrativa register, för studiedeltagare och deras släktingar (inklusive deras barn). Tillgängliga data är omfattande och innehåller en stor mängd hälso, livsstil, perinatala, demografiska, socioekonomiska och familjära faktorer. Kohorten är en internationell resurs för epidemiologisk forskning, och datan är tillgänglig för forskningssamhället för specifika studier erhölls godkännande från Stockholms Public Health Cohort steering Committee och Stockholm regionala kommitté.

Syfte:

Stockholm läns folkhälsokohort bygger på Stockholms läns landstings folkhälsoenkäter och syftar till att ge kunskap om bestämningsfaktorer för, och konsekvenser av, folkhälsoproblem.

Egenrapporterade data är regelbundet kompletterad med information från nationella och regionala hälsodata och administrativa register, för studiedeltagare och deras släktingar (inklusive deras barn). Studien omfattar nästan 115 000 deltagare (jan 2017). Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – Pågående

Antal individer/objekt

115000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002–pågående
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Agerholm J, Bruce D, Ponce de Leon A, Burström B. Socioeconomic differences in healthcare utilization, with and without adjustment for need: an example from Stockholm, Sweden. Scand J Public Health. 2013 May;41(3):318-25. doi: 10.1177/1403494812473205. Epub 2013 Feb 13.

Löfqvist T, Burström B, Walander A, Ljung R. Inequalities in avoidable hospitalisation by area income and the role of individual characteristics: a population-based register study in Stockholm County, Sweden. BMJ Qual Saf. 2013 Sep 30. doi: 10.1136/bmjqs-2012-001715. [Epub ahead of print]

Hansson J, Galanti MR, Magnusson C, Hergens MP. Weight gain and incident obesity among male snus users. BMC Public Health. 2011 May 23;11:371. doi: 10.1186/1471-2458-11-371.

Engström K, Magnusson C, Galanti MR. Socio-demographic, lifestyle and health characteristics among snus users and dual tobacco users in Stockholm County, Sweden. BMC Public Health. 2010 Oct 18;10:619. doi: 10.1186/1471-2458-10-619.

Paanalahti K, Holm LW, Magnusson C, Carroll L, Nordin M, Skillgate E. The sex-specific interrelationship between spinal pain and psychological distress across time in the general population. Results from the Stockholm Public Health Study. Spine J. 2013 Nov 19. pii: S1529-9430(13)01730-0. doi: 10.1016/j.spinee.2013.11.017. [Epub ahead of print]

Skillgate E, Magnusson C, Lundberg M, Hallqvist J. The age- and sex-specific occurrence of bothersome neck pain in the general population--results from the Stockholm public health cohort. BMC Musculoskelet Disord. 2012 Sep 24;13:185. doi: 10.1186/1471-2474-13-185.

Palmlöf L, Skillgate E, Alfredsson L, Vingård E, Magnusson C, Lundberg M, Holm LW. Does income matter for troublesome neck pain? A population-based study on risk and prognosis. J Epidemiol Community Health. 2012 Nov;66(11):1063-70. doi: 10.1136/jech-2011-200783. Epub 2012 Mar 12.

Månsdotter A, Fredlund P, Hallqvist J, Magnusson C. Who takes paternity leave? A cohort study on prior social and health characteristics among fathers in Stockholm. J Public Health Policy. 2010 Sep;31(3):324-41. doi: 10.1057/jphp.2010.24.

Bohman T, Alfredsson L, Hallqvist J, Vingård E, Skillgate E. The influence of self-reported leisure time physical activity and the body mass index on recovery from persistent back pain among men and women: a population-based cohort study. BMC Public Health. 2013 Apr 25;13(1):385. [Epub ahead of print]

Deogan C, Cnattingius S, Månsdotter A. Risk of self-reported Chlamydia trachomatis infection by social and lifestyle factors: a study based on survey data from young adults in Stockholm, Sweden. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2012 Dec;17(6):458-67. doi: 10.3109/13625187.2012.729624. Epub 2012 Oct 31.

Ahacic K, Kåreholt I, Helgason AR, Allebeck P. Non-response bias and hazardous alcohol use in relation to previous alcohol-related hospitalization: comparing survey responses with population data. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2013 Mar 4;8:10. doi: 10.1186/1747-597X-8-10.

Backhans MC, Lundin A, Hemmingsson T. Binge drinking--a predictor for or a consequence of unemployment? Alcohol Clin Exp Res. 2012 Nov;36(11):1983-90. doi: 10.1111/j.1530-0277.2012.01822.x. Epub 2012 Aug 15.

Backhans MC, Hemmingsson T. Unemployment and mental health--who is (not) affected? Eur J Public Health. 2012 Jun;22(3):429-33. doi: 10.1093/eurpub/ckr059. Epub 2011 May 20.

Hultin H, Lindholm C, Malfert M, Möller J. Short-term sick leave and future risk of sickness absence and unemployment - the impact of health status. BMC Public Health. 2012 Oct 10;12:861. doi: 10.1186/1471-2458-12-861.

Engström K, Mattsson F, Järleborg A, Hallqvist J. Contextual social capital as a risk factor for poor self-rated health: a multilevel analysis. Soc Sci Med. 2008 Jun;66(11):2268-80. doi: 10.1016/j.socscimed.2008.01.019. Epub 2008 Mar 7.

Winnersjö R, Ponce de Leon A, Soares JF, Macassa G. Violence and self-reported health: does individual socioeconomic position matter? J Inj Violence Res. 2012 Jul;4(2):87-95. doi: 10.5249/jivr.v4i2.122. Epub 2011 May 5.

Wahlström L, Michélsen H, Schulman A, Backheden M. Psychological distress and sick leave in Swedish survivors of the 2004 tsunami: a comparison with a population sample. J Nerv Ment Dis. 2009 Dec;197(12):918-22. doi: 10.1097/NMD.0b013e3181c29a60.

Stenberg B, Meding B, Svensson A. Dermatology in public health--a model for surveillance of common skin diseases. Scand J Public Health. 2010 Jun;38(4):368-74. doi: 10.1177/1403494810364557. Epub 2010 Mar 12.

Rai D, Kosidou K, Lundberg M, Araya R, Lewis G, Magnusson C. Psychological distress and risk of long-term disability: population-based longitudinal study. J Epidemiol Community Health. 2012 Jul;66(7):586-92. doi: 10.1136/jech.2010.119644. Epub 2011 Mar 21.

Kosidou K, Dalman C, Lundberg M, Hallqvist J, Isacsson G, Magnusson C. Socioeconomic status and risk of psychological distress and depression in the Stockholm Public Health Cohort: a population-based study. J Affect Disord. 2011 Nov;134(1-3):160-7. doi: 10.1016/j.jad.2011.05.024.

Leijon O, Mulder M. Prevalence of low back pain and concurrent psychological distress over a 16-year period. Occup Environ Med. 2009 Feb;66(2):137-9. doi: 10.1136/oem.2008.040337. Epub 2008 Nov 21.

Leijon O, Wahlström J, Mulder M. Prevalence of self-reported neck-shoulder-arm pain and concurrent low back pain or psychological distress: time-trends in a general population, 1990-2006. Spine (Phila Pa 1976). 2009 Aug 1;34(17):1863-8. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181ab3397

Hansson J, Galanti MR, Hergens MP, Fredlund P, Ahlbom A, Alfredsson L, Bellocco R, Eriksson M, Hallqvist J, Hedblad B, Jansson JH, Nilsson P, Pedersen N, Trolle Lagerros Y, Ostergren PO, Magnusson C. Use of snus and acute myocardial infarction: pooled analysis of eight prospective observational studies. Eur J Epidemiol. 2012 Oct;27(10):771-9. doi: 10.1007/s10654-012-9704-8. Epub 2012 Jun 22.

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.