Uppsala Abdominalt Aorta Aneurysm

SND-ID: ext0170-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Anders Wanhainen - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för kirurgiska vetenskaper rorId

Beskrivning

Den primära orsaken till abdominellt aortaaneurysm (AAA) är fortfarande okänd. Studien är en prospektiv populationsbaserad fall-kontrollstudie som syftar till att hitta biomarkörer som orsakar och utvecklar sjukdomen och därmed hitta medicinska alternativ för behandling. Studien syftar också till att undersöka hur personer med eller utan AAA upplever sin hälsa. Hälsorelaterad livskvalitet mäts med frågeformulären RAND-36, EQ-5D och en sjukdomsspecifik enkät.

Syfte:

Bukaortaaneurysm - Etiologiska och patofysiologiska studier samt effekter på livskvaliteten.
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–pågående
  • Datakälla: Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–pågående
  • Datakälla: Biologiska prover
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Svensjö S, Björck M, Gürtelschmid M, Djavani Gidlund K, Hellberg A, Wanhainen A. Low prevalence of abdominal aortic aneurysm among 65-year-old Swedish men indicates a change in the epidemiology of the disease. Circulation. 2011 Sep 6;124(10):1118-23. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.030379. Epub 2011 Aug 15.
Läs fulltext

Svensjö S, Björck M, Wanhainen A. Editor's choice: five-year outcomes in men screened for abdominal aortic aneurysm at 65 years of age: a population-based cohort study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Jan;47(1):37-44. doi: 10.1016/j.ejvs.2013.10.007. Epub 2013 Oct 23.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.