Respiratory Health In Northern Europe

SND-ID: ext0164-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Christer Janson - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för medicinska vetenskaper rorId

Beskrivning

The Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) är en uppföljningsstudie av deltagare från sju nordeuropeiska center som deltog i European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) steg I. Målgruppen för RHINE studien var alla deltagare (n = 21802 ) från Reykjavik på Island, Bergen i Norge, Umeå, Uppsala och Göteborg i Sverige, Århus i Danmark och Tartu i Estland som deltog i steg 1 i ECRHS (svarsfrekvens 83,7%). De utvalda deltagarna skickades en postenkät 1999-2001. Totalt svarade 16191 (74,3%) på den utskickade enkäten. Denna enkät innehåller frågor om luftvägssymptom, astma, rinit, bronkit, rökning, inomhusmiljö, yrkesexponering, exponering tidigt i livet och sömnstörningar.

En del av denna population ingår som en del av ECRHS II
ECRHS II är en uppföljande studie av deltagare från 14 länder som deltog i den kliniska fasen av ECRHS I. Studien finansieras av Europeiska kommissionen, liksom andra finansieringskällor, som en del av deras Quality of Life Programme. Deltagarna besvarade en detaljerad strukturerad intervju om symptom, exponering för kända eller misstänkta riskfaktorer för as

... Visa mer..
The Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) är en uppföljningsstudie av deltagare från sju nordeuropeiska center som deltog i European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) steg I. Målgruppen för RHINE studien var alla deltagare (n = 21802 ) från Reykjavik på Island, Bergen i Norge, Umeå, Uppsala och Göteborg i Sverige, Århus i Danmark och Tartu i Estland som deltog i steg 1 i ECRHS (svarsfrekvens 83,7%). De utvalda deltagarna skickades en postenkät 1999-2001. Totalt svarade 16191 (74,3%) på den utskickade enkäten. Denna enkät innehåller frågor om luftvägssymptom, astma, rinit, bronkit, rökning, inomhusmiljö, yrkesexponering, exponering tidigt i livet och sömnstörningar.

En del av denna population ingår som en del av ECRHS II
ECRHS II är en uppföljande studie av deltagare från 14 länder som deltog i den kliniska fasen av ECRHS I. Studien finansieras av Europeiska kommissionen, liksom andra finansieringskällor, som en del av deras Quality of Life Programme. Deltagarna besvarade en detaljerad strukturerad intervju om symptom, exponering för kända eller misstänkta riskfaktorer för astma, yrke och sjukvårds- utnyttjande. Blodprov togs för mätning av specifik IgE mot dammkvalster, gräs, katt och Cladosporium och DNA-extraktion (inte alla centra). Spirometri och metakolinbelastning utfördes. Hälsorelaterad livskvalitet bedömdes genom självbesvarade enkäter: SF-36 och AQLQ. I ett delprov gjordes hembesök för att mäta exponeringen mot kvalster och kattallergener. Under studien utomhus exponering för PM2,5, var PM10 och NO2 mätt i centra som deltar i studien.

En uppföljning av RHINE och ECRHS populationerna genomfördes under 2010-2012: RHINE III och ECRHS III

Syfte:

1. Att bedöma incidensen av och remissionsgrad för astma och allergisk rinit samt bestämma riskfaktorer i ett representativt nordiskt befolkningsurval.

2. Att bedöma inverkan av arbets- och hemrelaterade miljöexponering på utvecklingen av astma och allergisk rinit i norra Europa.

3. Att undersöka sambandet mellan menstruationscykeln och astmatiska symptom hos kvinnor.

4. Att bedöma incidensen av och remission av sömnproblem och bestämma riskfaktorer inklusive atopi och astma. Visa mindre..
Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990 – 2010
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991 – 2012
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991 – 2012
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gunnbjörnsdóttir MI, Franklin KA, Norbäck D, Björnsson E, Gislason D, Lindberg E, Svanes C, Omenaas E, Norrman E, Jõgi R, Juel Jensen E, Dahlman-Höglund A, Janson C; RHINE Study Group. Prevalence and incidence of respiratory symptoms in relationship to indoor dampness: the RHINE study. Thorax 2006; 61:221-225.
Läs fulltext

Modig L, Torén K, Janson C, Järvholm B, Forsberg B. Vehicle exhausts outside the home and onset of asthma among adults. A prospective cohort study. Eur Respir J 2009; 33: 1258-1264
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.