PIVUS - Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors

SND-ID: ext0162-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se), Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Lars Lind - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för medicinska vetenskaper rorId

Beskrivning

PIVUS-studien startade 2001 med ett slumpmässigt urval av 1000 individer i åldern 70 år, boende i Uppsala. Det primära syftet var att undersöka den prediktiva kraften i olika mätningar av endotelfunktion och arteriell efterlevnad.

Syfte:

Att studera uppkomsten av atheroscleros och dess följdsjukdomar.

Vid baslinjemätningen, 2001-2003, deltog 1016 70-åringar. Dessa följdes upp vid 75- och 85-års ålder.
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – Pågående

Antal individer/objekt

1016

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Deltagande laboratorieobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Uppsala kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer