Dokumentation av gutnisk fonetik och fonologi

SND-ID: ext0145-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Caspar Jordan - School of Oriental and African Studies

Forskningshuvudman

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information - School of Oriental and African Studies

Beskrivning

Denna studie utgör en grundläggande beskrivning av gutamålets fonetik och fonologi. Gutamålet talas på Gotland. Med utgångspunkt i originalinspelningar som jag samlade in sommaren 2011 på Gotland kartläggs vokal- och konsonantsystemet, fonotaktiska regler uppställs och tryck- och tonaccent beskrivs. Inledningen ger en del bakgrundsinformation om språket och försöker bedöma språksituationen på Gotland. Jag tar genomgående hänsyn till lokal variation för att försöka visa den språkliga mångfalden men också språkets skörhet.

Syfte:

Syftet med studien var att samla in ljudinspelningar av gutamålstalare och utifrån dessa beskriva fonetiska och fonologiska drag hos gutamålet, samt ge några kommentarer om gutamålets status som språk.

Datasetet innehåller inspelningar av 11 gutamålstalare samt metadata om de enstaka inspelningarna och fonetiska transkriptioner av några av de inspelade orden. Inspelningarna omfattar både samtal och elicitering från ordlista.

Data har samlats in i form av längre ljudinspelningar ur vilka sedan enstaka ord och fraser klippts ut för att underlätta analys och transkript

... Visa mer..
Denna studie utgör en grundläggande beskrivning av gutamålets fonetik och fonologi. Gutamålet talas på Gotland. Med utgångspunkt i originalinspelningar som jag samlade in sommaren 2011 på Gotland kartläggs vokal- och konsonantsystemet, fonotaktiska regler uppställs och tryck- och tonaccent beskrivs. Inledningen ger en del bakgrundsinformation om språket och försöker bedöma språksituationen på Gotland. Jag tar genomgående hänsyn till lokal variation för att försöka visa den språkliga mångfalden men också språkets skörhet.

Syfte:

Syftet med studien var att samla in ljudinspelningar av gutamålstalare och utifrån dessa beskriva fonetiska och fonologiska drag hos gutamålet, samt ge några kommentarer om gutamålets status som språk.

Datasetet innehåller inspelningar av 11 gutamålstalare samt metadata om de enstaka inspelningarna och fonetiska transkriptioner av några av de inspelade orden. Inspelningarna omfattar både samtal och elicitering från ordlista.

Data har samlats in i form av längre ljudinspelningar ur vilka sedan enstaka ord och fraser klippts ut för att underlätta analys och transkription. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval
Urvalet skedde med hjälp av Gutamålsgillets sekreterare vilken kontaktade ett antal av gillets medlemmar och frågade om de var intresserade av att delta i studien.

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-06-28 – 2011-09-15

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Gotlands län, Gotland kommun, Fårö församling, Östergarn församling, Stånga-Burs församling, Alva, Hemse och Rone församling

Geografisk beskrivning: Gotland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

School of Oriental and African Studies

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Jordan, Caspar. 2011. Documentation of Gutnish Phonetics and Phonology. [Unpublished MA thesis].

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.