EPIPAIN - Enkätundersökning från 1995

SND-ID: ext0130-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Stefan Bergman - FoU Spenshult

Forskningshuvudman

FoU Spenshult rorId

Beskrivning

Individerna i studien valdes ut år 1995 från totalt 70 704 invånare, mellan 20-74 år, i två sjukvårdsdistrikt (Halmstad och Laholm) med blandad stads-och landsbygdsbefolkning. I var och en av de två kommunerna valdes var 18: e man eller kvinna ut från befolkningsregistret. Av de 3928 individer som valdes ut svarade 2425 (62%) på ett frågeformulär. Enkäten innehöll frågor om erfarenhet och placering av kronisk smärta, andra hälsoproblem, livsstilsfaktorer (t ex rökning, alkohol och fysisk aktivitet), och sociodemografiska bakgrundsfaktorer. 2278 av individerna i kohorten följdes också upp genom sjukvårdsregistren från 1995 till 2004. 147 av individerna i kohorten deklarerade i ett skriftligt samtycke att de inte vill vara en del av en registerstudie. Kohorten följdes senare upp med ytterligare tre liknande enkäter, 1998, 2003 och 2007.
En subgrupp av kohorten genomförde också medicinska och fysiologiska undersökningar.

Syfte:

Att kartlägga förekomst och orsaksfaktorer till långvarig smärta i den allmänna befolkningen samt studera smärt- och hälsoutveckling över tid.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Män och kvinnor i åldern 20-74 år.

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 2007

Antal individer/objekt

2425

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

62%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 – 1995
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 – 1998
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 – 2003
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 – 1995
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 – 1998
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 – 2003
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007 – 2007
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Halland

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bergman S, Herrström P, Högström K, Petersson IF, Svensson B, Jacobsson LT. Chronic musculoskeletal pain, prevalence rates, and sociodemographic associations in a Swedish population study. J Rheumatol. 2001 Jun;28(6):1369-77.

Lindgren H, Bergman S. Chronic musculoskeletal pain predicted hospitalisation due to serious medical conditions in a 10 year follow up study. BMC Musculoskelet Disord. 2010 Jun 18;11:127. doi: 10.1186/1471-2474-11-127.
Läs fulltext

Bergman S, Herrström P, Jacobsson LT, Petersson IF. Chronic widespread pain: a three year followup of pain distribution and risk factors. J Rheumatol. 2002 Apr;29(4):818-25.

Bergman S, Jacobsson LT, Herrström P, Petersson IF. Health status as measured by SF-36 reflects changes and predicts outcome in chronic musculoskeletal pain: a 3-year follow up study in the general population. Pain. 2004 Mar;108(1-2):115-23.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.