Familjestudier av barncancer - Släktforskningsdatabank

SND-ID: ext0123-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Forskningshuvudman

Region Skåne - Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

I denna unika svenska studie, som inleddes i september 2008, är alla nya och prevalenta cancerfall hos barn i södra Sverige inkluderade för att skapa en släktforskningsdatabank. Alla barn ≤18 år med en malign sjukdom, och som tillhör södra sjukvårdsregionen (cirka 1,8 miljoner invånare), kallas för vård till Institutionen för pediatrik vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Patienter med nydiagnostiserad malignitet och patienter som besöker klinikerna för uppföljning efter avslutad behandling inbjöds att delta i studien. Urvalskriterierna inkluderar (a) en diagnos före 19 års ålder med en malignitet enligt ICD 140-209 och (b) en diagnos efter 1970. Varje patient får lämna ett blodprov och ombeds att tillsammans med sina föräldrar fylla i ett frågeformulär gällande förekomst av cancer hos släktingar. Information om vilken typ av cancer och datum, eller ålder, för diagnos för varje släkting med en historia av cancer erhålls.

Syfte:

Syftet är att skapa en släktforskningsdatabank med DNA för alla nya fall av barncancer, för att möjliggöra genstudier.

Släktforskningsdatabank som utgår från alla

... Visa mer..
I denna unika svenska studie, som inleddes i september 2008, är alla nya och prevalenta cancerfall hos barn i södra Sverige inkluderade för att skapa en släktforskningsdatabank. Alla barn ≤18 år med en malign sjukdom, och som tillhör södra sjukvårdsregionen (cirka 1,8 miljoner invånare), kallas för vård till Institutionen för pediatrik vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Patienter med nydiagnostiserad malignitet och patienter som besöker klinikerna för uppföljning efter avslutad behandling inbjöds att delta i studien. Urvalskriterierna inkluderar (a) en diagnos före 19 års ålder med en malignitet enligt ICD 140-209 och (b) en diagnos efter 1970. Varje patient får lämna ett blodprov och ombeds att tillsammans med sina föräldrar fylla i ett frågeformulär gällande förekomst av cancer hos släktingar. Information om vilken typ av cancer och datum, eller ålder, för diagnos för varje släkting med en historia av cancer erhålls.

Syfte:

Syftet är att skapa en släktforskningsdatabank med DNA för alla nya fall av barncancer, för att möjliggöra genstudier.

Släktforskningsdatabank som utgår från alla nya och prevalenta cancerfall hos barn i södra sjukvårdsregionen. Fram till 2014 har 650 barn inkluderats, samt blod från 125 föräldrar. Ca 30-40 % av alla nya fall har hittills inkluderats. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Alla nya och prevalenta cancerfall hos barn i södra sjukvårdsregionen.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-09 – Pågående

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

ca 30- 40 %

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicinsk genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Pediatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Magnusson S, Wiebe T, Kristoffersson U, Jernström H, Olsson H. Increased incidence of childhood, prostate and breast cancers in relatives of childhood cancer patients. Fam Cancer. 2012 Mar;11(1):145-55. doi: 10.1007/s10689-011-9493-3.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.