Lund 80+

SND-ID: ext0120-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Torbjörn Svensson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Björn Slaug - Lunds universitet

Forskningshuvudman

Lunds universitet rorId

Beskrivning

Lund 80+ kohorten är en longitudinell populationskohort med sekventiell design som startade 1988. Vid det första insamlingstillfället bjöds alla 80-åringar (individer födda 1908) i Lund in för en första undersökning. Av 315 inbjudna individer tackade 212 ja till undersökningen (146 kvinnor och 66 män). Av dessa analyserades 165 individer (113 kvinnor och 52 män), efter exklusion av 47 individer p.g.a försämrad kognition, nekat deltagande samt inkompletta data. Varje undersökning, som innehöll en allmän hälsoundersökning och psykologiska test, tog ca 3 till 4 timmar och gjordes av en läkare samt en psykolog. Individerna fick svara på frågor som b.l.a handlade om hur nöjd man var med livet, om man kände sig deprimerad, sömnsvårigheter, irritation, nervositet, magproblem och huvudvärk. Ytterligare information om t.ex. utbildning och familjeförhållande samlades in av en sjuksköterska. Fem år senare, 1993, bjöds samma individer in för återundersökning nummer 1. Samtidigt bjöds även individer födda 1913, då 80 år, in för en första undersökning. Denna procedur har sedan fortsatt var femte år, dvs 199

... Visa mer..
Lund 80+ kohorten är en longitudinell populationskohort med sekventiell design som startade 1988. Vid det första insamlingstillfället bjöds alla 80-åringar (individer födda 1908) i Lund in för en första undersökning. Av 315 inbjudna individer tackade 212 ja till undersökningen (146 kvinnor och 66 män). Av dessa analyserades 165 individer (113 kvinnor och 52 män), efter exklusion av 47 individer p.g.a försämrad kognition, nekat deltagande samt inkompletta data. Varje undersökning, som innehöll en allmän hälsoundersökning och psykologiska test, tog ca 3 till 4 timmar och gjordes av en läkare samt en psykolog. Individerna fick svara på frågor som b.l.a handlade om hur nöjd man var med livet, om man kände sig deprimerad, sömnsvårigheter, irritation, nervositet, magproblem och huvudvärk. Ytterligare information om t.ex. utbildning och familjeförhållande samlades in av en sjuksköterska. Fem år senare, 1993, bjöds samma individer in för återundersökning nummer 1. Samtidigt bjöds även individer födda 1913, då 80 år, in för en första undersökning. Denna procedur har sedan fortsatt var femte år, dvs 1998 var det tre grupper: återundersökning nummer 2 för individer födda 1908, återundersökning nummer 1 för individer födda 1913 och en första undersökning för individer födda 1918.

Syfte:

Att ta reda på hur den äldre befolkningen mår och undersöka om man genom att hjälpa dem att hantera problem kan få dem att må bättre.

Studien är pågående med nya inbjudningar till individer som är 80 år vart femte år samt återundersökningar vart femte år för tidigare inbjudna 80-åringar. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Populationen består av alla invånare i Lund som vid varje insamlingstillfälle fyller åttio år. Individerna följs därefter longitudinellt.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Vid första insamlingstillfället (1988) bjöds alla invånare i Lund födda 1908 in för en första undersökning, vilket motsvarade alla individer som vid tillfället var 80 år.

Tidsperiod(er) som undersökts

1988 – Pågående

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

ca 50-70 %

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 6

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 7

 • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 8

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 9

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Lund kommun

Geografisk beskrivning: Lunds kommun

Administrativ information

Finansiering

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Psykiatri (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Stålbrand IS, Svensson T, Elmståhl S, Horstmann V, Hagberg B, Dehlin O, Samuelsson G. Subjective health and illness, coping and life satisfaction in an 80-year-old Swedish population-implications for mortality. Int J Behav Med. 2007;14(3):173-80

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.