Cancerincidens och dödlighet i en populationsbaserad undersökning i södra sjukvårdsregionen - Sjukvårdskostnader för kontroller

SND-ID: ext0119-2.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Medicinska Fakulteten rorId

Beskrivning

Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 2000 till 2007 identifierades från cancerregistret i Södra Sverige, men endast individer som också återfanns i Skånes populationsregister inkluderades i denna kohort. Kontroller, matchade efter kön och ålder, identifierades från Skånes populationsregister. Även maka/make till fall har använts som kontroller. Kontrollerna avstämdes med cancer registret i södra Sverige så att de inte hade en tidigare diagnos av cancer och att de var i livet vid samma tidpunkt som fallet diagnostiserades.

För varje individ kontrollerades sjukvårdskostnaderna från dagen för diagnos. Kostnader för öppenvård, slutenvård, antal dagar på sjukhus samt mediciner inkluderades. Kostnader beräknades även för kontrollerna. Övrig information som finns om individerna i kohorten är ålder, kön, hemort, vilken sorts tumör och vilka mediciner som har tagits.

Syfte:

Att studera kostnader för sjukvård per individ i relation till dödlighet och komorbiditet.

Datasetet innefattar studiens kontroller, dvs individer matchade efter ålder och kön till individer i Skåne som drabbats

... Visa mer..
Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 2000 till 2007 identifierades från cancerregistret i Södra Sverige, men endast individer som också återfanns i Skånes populationsregister inkluderades i denna kohort. Kontroller, matchade efter kön och ålder, identifierades från Skånes populationsregister. Även maka/make till fall har använts som kontroller. Kontrollerna avstämdes med cancer registret i södra Sverige så att de inte hade en tidigare diagnos av cancer och att de var i livet vid samma tidpunkt som fallet diagnostiserades.

För varje individ kontrollerades sjukvårdskostnaderna från dagen för diagnos. Kostnader för öppenvård, slutenvård, antal dagar på sjukhus samt mediciner inkluderades. Kostnader beräknades även för kontrollerna. Övrig information som finns om individerna i kohorten är ålder, kön, hemort, vilken sorts tumör och vilka mediciner som har tagits.

Syfte:

Att studera kostnader för sjukvård per individ i relation till dödlighet och komorbiditet.

Datasetet innefattar studiens kontroller, dvs individer matchade efter ålder och kön till individer i Skåne som drabbats av cancer mellan 2000-2007. Även maka/make till fall har använts som kontroller. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Alla individer i Skåne som drabbats av cancer mellan 2000-2007 samt kontroller matchade efter ålder och kön.

Studiedesign

Fall-kontrollstudie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 2000 till 2007 identifierades från cancerregistret i Södra Sverige och de individer som återfanns i Skånes populationsregister inkluderades i denna kohort. Kontroller matchade efter kön och ålder identifierades från Skånes populationsregister. Även maka/make till fall har använts som kontroller. Kontrollerna avstämdes med cancer registret i södra Sverige så att de inte hade en tidigare diagnos av cancer och att de var i livet vid samma tidpunkt som fallet diagnostiserades.

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2007

Antal individer/objekt

165000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-01-01 – 2007-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Attner B, Lithman T, Noreen D, Olsson H. Low cancer rates among patients with dementia in a population-based register study in Sweden. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;30(1):39-42. doi: 10.1159/000315509.
Läs fulltext

Sjövall K, Attner B, Lithman T, Noreen D, Olsson H. Prostate Cancer in the Pre and Post Diagnosis Phase – A Population Based Study on Health Care Costs. 2011. Epidemiol S1:001. doi: 10.4172/2161-1165.S1-001
Läs fulltext

Sjövall K, Attner B, Lithman T, Noreen D, Gunnars B, Thomé B, Olsson H. Influence on the health of the partner affected by tumor disease in the wife or husband based on a population-based register study of cancer in Sweden. J Clin Oncol. 2009 Oct 1;27(28):4781-6. doi: 10.1200/JCO.2008.21.6788.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.